Sprawdź aktualności

glowna referencje realizacje pomoc kontakt  
 
 

FTP

Co to jest tryb pasywny/aktywny?

W przeciwieństwie do protokołu HTTP i innych protokołów używanych w Internecie protokół FTP wykorzystuje podczas sesji co najmniej dwa połączenia: połączenie półdupleksowe pełniące rolę sterującą oraz połączenie pełnodupleksowe służące do przesyłania danych. Domyślnie do sterowania połączeniem na serwerze wykorzystywany jest port 21 protokołu TCP, natomiast połączenie przekazywania danych jest określane przez metodę, której klient używa do połączenia z serwerem, jak opisano poniżej.


Połączenia FTP w trybie aktywnym są czasami nazywane „zarządzanymi przez klienta”, ponieważ za pośrednictwem połączenia sterującego klient wysyła do serwera polecenie port. Jest to skierowane pod adresem serwera żądanie o ustanowienie połączenia transferu danych między portem TCP 20 na serwerze a portem TCP klienta określonym za pomocą polecenia port.

Połączenia FTP w trybie pasywnym są czasami nazywane „zarządzanymi przez serwer”, ponieważ po otrzymaniu od klienta polecenia pasv serwer w odpowiedzi podaje numer jednego ze swoich przejściowych portów wykorzystywanych do przesyłania danych. Po wydaniu przez klienta polecenia połączenia danych, serwer łączy się z klientem poprzez port o numerze o jeden wyższym od numeru portu klienta używanego do sterowania połączeniem.

Najczęstszym problemem napotykanym przy korzystaniu z protokołu FTP w Internecie jest transfer danych przez serwer proxy, zaporę lub urządzenie do translacji adresów sieciowych NAT (Network Address Translation). W większości przypadków te urządzenia ochrony sieci pozwalają na ustanowienie połączenia sterującego poprzez port TCP 21 (to znaczy, że użytkownik może pomyślnie się zalogować na serwerze FTP), ale gdy użytkownik próbuje dokonać transferu danych za pomocą takich poleceń, jak DIR, LS, GET lub PUT, klient FTP przestaje odpowiadać, ponieważ urządzenie ochrony sieci blokuje określony przez klienta port połączenia danych. Jeśli urządzenie ochrony sieci obsługuje rejestrowanie, można sprawdzić blokowanie portu, przeglądając zapisy odmowy/odrzucenia na tym urządzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Agencja Interaktywna AZmedia
64-610 Rogoźno Wlkp
ul. II A.W.P. 43
tel. 61 649 19 38; tel. 723 215 884
e-mail. biuro@reklamypl.pl